ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary

มาดูบทความ “จดทะเบียน รถใหม่ – ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary” ที่รวบรวมโดย Đại Lý Suzuki Sài gòn จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง iAmp Diary มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

Mục lục

การอ้างอิงวิดีโอ จดทะเบียน รถใหม่ – ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียน รถใหม่ – ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary

#ตรวจสภาพรถ #สถานตรวจสภาพรถ (ต.) #กรมขนส่งทางบก ทำไมต้องนำรถไปตรวจก่อนภาษี? ซึ่งรถที่ใช้บนถนนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเฉพาะ ขนาด และอุปกรณ์ของรถ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การตรวจสอบสภาพรถที่อายุครบ 7 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น คนเดินถนน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ปี : 1.1 ยานพาหนะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน 1.2 คันตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป แต่เราสามารถนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี โดยสถานที่ที่เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้ มันจะเป็นดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะพาไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถส่วนบุคคล (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจกับสถานตรวจสภาพรถ (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น อัตราการตรวจสภาพรถที่สถานีตำรวจ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถเปล่า น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถละ 200 บาท รถเปล่า หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม รถละ 300 บาท สถานีตรวจสภาพรถ (ท.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด แต่ถ้าพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ สถานตรวจจะแจ้งเรา ให้นำรถไปซ่อมข้อบกพร่องก่อน แล้วนำรถไปตรวจสภาพรถอีกครั้งที่สถานีตำรวจเดิมภายใน 15 วัน แต่จะชำระค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่ง ของค่าบริการเดิม อย่างไรก็ตาม หากนำรถไปตรวจเกิน 15 วัน หรือนำรถไปยังสถานีตำรวจอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรถเต็มจำนวนในอัตราเดียวกัน ส่วนรถที่สถานตรวจรถส่วนบุคคลหรือสถานีตำรวจไม่สามารถตรวจสภาพได้ เช่น 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดพลาด จากรายการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนรถ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง ฯลฯ) 2. รถที่มีปัญหากับหมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่มีตัวเลขปรากฏ ตัวเลขเสียหาย หรือร่องรอยการแก้ไข รอยขีดข่วน , การลบ หรือ การลบจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น) 3.รถที่เจ้าของแจ้งการใช้งานชั่วคราวหรือแจ้งห้ามใช้รถตลอดไป ใหม่เมื่อนำภาษีประจำปีมา 5. คืนรถที่มีปัญหาการโจรกรรม 6. รถที่หมดอายุภาษีประจำปี (ขาดการจดทะเบียน) เกิน 1 ปี

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด จดทะเบียน รถใหม่

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “จดทะเบียน รถใหม่” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

[toggle title=”ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น” state=”close”]

รูปภาพของ จดทะเบียน รถใหม่

จดทะเบียน รถใหม่
จดทะเบียน รถใหม่

แหล่งที่มาของวิดีโอ ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary

https://www.youtube.com/watch?v=_B5GPFkKDmA

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจสภาพรถ ? | iAmp Diary

[tie_list type=”starlist”]
  • ผู้แต่ง: iAmp Diary
  • จำนวนการดู: 419
  • อัตรา: 5.00
  • ชอบ: 5
  • ไม่ชอบ:
  • ค้นหาคำสำคัญ: [vid_tags]
  • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: จดทะเบียน รถใหม่
  • คำอธิบายวิดีโอ: #ตรวจสภาพรถ #สถานตรวจสภาพรถ (ต.) #กรมขนส่งทางบก ทำไมต้องนำรถไปตรวจก่อนภาษี? ซึ่งรถที่ใช้บนถนนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเฉพาะ ขนาด และอุปกรณ์ของรถ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การตรวจสอบสภาพรถที่อายุครบ 7 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น คนเดินถนน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ปี : 1.1 ยานพาหนะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน 1.2 คันตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป แต่เราสามารถนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี โดยสถานที่ที่เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้ มันจะเป็นดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะพาไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถส่วนบุคคล (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจกับสถานตรวจสภาพรถ (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น อัตราการตรวจสภาพรถที่สถานีตำรวจ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถเปล่า น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถละ 200 บาท รถเปล่า หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม รถละ 300 บาท สถานีตรวจสภาพรถ (ท.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด แต่ถ้าพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ สถานตรวจจะแจ้งเรา ให้นำรถไปซ่อมข้อบกพร่องก่อน แล้วนำรถไปตรวจสภาพรถอีกครั้งที่สถานีตำรวจเดิมภายใน 15 วัน แต่จะชำระค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่ง ของค่าบริการเดิม อย่างไรก็ตาม หากนำรถไปตรวจเกิน 15 วัน หรือนำรถไปยังสถานีตำรวจอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรถเต็มจำนวนในอัตราเดียวกัน ส่วนรถที่สถานตรวจรถส่วนบุคคลหรือสถานีตำรวจไม่สามารถตรวจสภาพได้ เช่น 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดพลาด จากรายการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนรถ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง ฯลฯ) 2. รถที่มีปัญหากับหมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่มีตัวเลขปรากฏ ตัวเลขเสียหาย หรือร่องรอยการแก้ไข รอยขีดข่วน , การลบ หรือ การลบจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น) 3.รถที่เจ้าของแจ้งการใช้งานชั่วคราวหรือแจ้งห้ามใช้รถตลอดไป ใหม่เมื่อนำภาษีประจำปีมา 5. คืนรถที่มีปัญหาการโจรกรรม 6. รถที่หมดอายุภาษีประจำปี (ขาดการจดทะเบียน) เกิน 1 ปี
[/tie_list]

#ตรวจสภาพรถ #สถานตรวจสภาพรถ (ต.) #กรมขนส่งทางบก ทำไมต้องนำรถไปตรวจก่อนภาษี? ซึ่งรถที่ใช้บนถนนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเฉพาะ ขนาด และอุปกรณ์ของรถ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การตรวจสอบสภาพรถที่อายุครบ 7 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น คนเดินถนน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ปี : 1.1 ยานพาหนะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน 1.2 คันตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป แต่เราสามารถนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี โดยสถานที่ที่เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้ มันจะเป็นดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะพาไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถส่วนบุคคล (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจกับสถานตรวจสภาพรถ (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น อัตราการตรวจสภาพรถที่สถานีตำรวจ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถเปล่า น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถละ 200 บาท รถเปล่า หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม รถละ 300 บาท สถานีตรวจสภาพรถ (ท.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด แต่ถ้าพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ สถานตรวจจะแจ้งเรา ให้นำรถไปซ่อมข้อบกพร่องก่อน แล้วนำรถไปตรวจสภาพรถอีกครั้งที่สถานีตำรวจเดิมภายใน 15 วัน แต่จะชำระค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่ง ของค่าบริการเดิม อย่างไรก็ตาม หากนำรถไปตรวจเกิน 15 วัน หรือนำรถไปยังสถานีตำรวจอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรถเต็มจำนวนในอัตราเดียวกัน ส่วนรถที่สถานตรวจรถส่วนบุคคลหรือสถานีตำรวจไม่สามารถตรวจสภาพได้ เช่น 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดพลาด จากรายการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนรถ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง ฯลฯ) 2. รถที่มีปัญหากับหมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่มีตัวเลขปรากฏ ตัวเลขเสียหาย หรือร่องรอยการแก้ไข รอยขีดข่วน , การลบ หรือ การลบจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น) 3.รถที่เจ้าของแจ้งการใช้งานชั่วคราวหรือแจ้งห้ามใช้รถตลอดไป ใหม่เมื่อนำภาษีประจำปีมา 5. คืนรถที่มีปัญหาการโจรกรรม 6. รถที่หมดอายุภาษีประจำปี (ขาดการจดทะเบียน) เกิน 1 ปี

#ตรวจสภาพรถ #สถานตรวจสภาพรถ (ต.) #กรมขนส่งทางบก ทำไมต้องนำรถไปตรวจก่อนภาษี? ซึ่งรถที่ใช้บนถนนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเฉพาะ ขนาด และอุปกรณ์ของรถ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การตรวจสอบสภาพรถที่อายุครบ 7 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น คนเดินถนน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ปี : 1.1 ยานพาหนะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน 1.2 คันตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป แต่เราสามารถนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี โดยสถานที่ที่เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้ มันจะเป็นดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะพาไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถส่วนบุคคล (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจกับสถานตรวจสภาพรถ (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น อัตราการตรวจสภาพรถที่สถานีตำรวจ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถเปล่า น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถละ 200 บาท รถเปล่า หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม รถละ 300 บาท สถานีตรวจสภาพรถ (ท.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด แต่ถ้าพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ สถานตรวจจะแจ้งเรา ให้นำรถไปซ่อมข้อบกพร่องก่อน แล้วนำรถไปตรวจสภาพรถอีกครั้งที่สถานีตำรวจเดิมภายใน 15 วัน แต่จะชำระค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่ง ของค่าบริการเดิม อย่างไรก็ตาม หากนำรถไปตรวจเกิน 15 วัน หรือนำรถไปยังสถานีตำรวจอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรถเต็มจำนวนในอัตราเดียวกัน ส่วนรถที่สถานตรวจรถส่วนบุคคลหรือสถานีตำรวจไม่สามารถตรวจสภาพได้ เช่น 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดพลาด จากรายการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนรถ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง ฯลฯ) 2. รถที่มีปัญหากับหมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่มีตัวเลขปรากฏ ตัวเลขเสียหาย หรือร่องรอยการแก้ไข รอยขีดข่วน , การลบ หรือ การลบจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น) 3.รถที่เจ้าของแจ้งการใช้งานชั่วคราวหรือแจ้งห้ามใช้รถตลอดไป ใหม่เมื่อนำภาษีประจำปีมา 5. คืนรถที่มีปัญหาการโจรกรรม 6. รถที่หมดอายุภาษีประจำปี (ขาดการจดทะเบียน) เกิน 1 ปี

#ตรวจสภาพรถ #สถานตรวจสภาพรถ (ต.) #กรมขนส่งทางบก ทำไมต้องนำรถไปตรวจก่อนภาษี? ซึ่งรถที่ใช้บนถนนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเฉพาะ ขนาด และอุปกรณ์ของรถ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การตรวจสอบสภาพรถที่อายุครบ 7 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น คนเดินถนน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ปี : 1.1 ยานพาหนะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน 1.2 คันตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานมาแล้ว 7 ปี ขึ้นไป รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป แต่เราสามารถนำรถมาตรวจสอบสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี โดยสถานที่ที่เราสามารถนำรถไปตรวจสอบสภาพได้ มันจะเป็นดังนี้ 1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะพาไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถส่วนบุคคล (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจกับสถานตรวจสภาพรถ (ต.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น อัตราการตรวจสภาพรถที่สถานีตำรวจ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถเปล่า น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถละ 200 บาท รถเปล่า หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม รถละ 300 บาท สถานีตรวจสภาพรถ (ท.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด แต่ถ้าพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ สถานตรวจจะแจ้งเรา ให้นำรถไปซ่อมข้อบกพร่องก่อน แล้วนำรถไปตรวจสภาพรถอีกครั้งที่สถานีตำรวจเดิมภายใน 15 วัน แต่จะชำระค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่ง ของค่าบริการเดิม อย่างไรก็ตาม หากนำรถไปตรวจเกิน 15 วัน หรือนำรถไปยังสถานีตำรวจอื่น จะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรถเต็มจำนวนในอัตราเดียวกัน ส่วนรถที่สถานตรวจรถส่วนบุคคลหรือสถานีตำรวจไม่สามารถตรวจสภาพได้ เช่น 1. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดพลาด จากรายการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนรถ (เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง ฯลฯ) 2. รถที่มีปัญหากับหมายเลขรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่มีตัวเลขปรากฏ ตัวเลขเสียหาย หรือร่องรอยการแก้ไข รอยขีดข่วน , การลบ หรือ การลบจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น) 3.รถที่เจ้าของแจ้งการใช้งานชั่วคราวหรือแจ้งห้ามใช้รถตลอดไป ใหม่เมื่อนำภาษีประจำปีมา 5. คืนรถที่มีปัญหาการโจรกรรม 6. รถที่หมดอายุภาษีประจำปี (ขาดการจดทะเบียน) เกิน 1 ปี

[/toggle]

แหล่งรวม: Đại lý Suzuki Sài gòn

#ตรวจสภาพรถทสถานตรวจสภาพรถเอกชน #ตรอ #ตองเตรยมเอกสารอะไรบาง #ทำไมตองตรวจสภาพรถ #iAmp #Diary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0921 911 921 Liên Hệ Fanpage